کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی

13 4 1391

کنفرانس هفتگی گروه گوش و حلق و بینی تحت عنوان : تومورهای تیروئید روز دوشنبه 12/4/91توسط دکتر فرزاد فیروزی در بخش ENT بیمارستان امیراعلم برگزار گردید .


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0