کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری

کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری

25 6 1394

کسب رتبه دوم وسوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی کشوری را توسط آقای دکتر سعید سهراب پور و خانم دکتر  نیلوفر تاری را  به ایشان تبریک میگوئیم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی را داریم .                                                                                                                                                                                                                                                                اعضای هیئت علمی بخش گوش، حلق وبینی                                                                                                                                                                          بیمارستان ولیعصر (عج)


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0