کسب رتبه دوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی توسط خانم دکتر ریحانه حیدری

کسب رتبه دوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی توسط خانم دکتر ریحانه حیدری

23 6 1393

کسب رتبه دوم دانشنامه تخصصی رشته گوش، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط خانم دکتر ریحانه حیدری را  به ایشان تبریک میگوئیم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم .                                                                                  اعضای هیئت علمی گروه گوش، حلق وبینی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0