هفتگی مرور منابع در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)

هفتگی مرور منابع در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)

6 7 1393

کنفرانس هفتگی  مرور منابع در بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج) موضوع :  اپیستاکسی ارائه دهنده : دکتر نادر اکبری دیلمقانی استاد راهنما: دکتر سید موسی صدر حسینی زمان :6/7/93 ساعت 15/7 مکان : کلاس درس بخش گوش، حلق وبینی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0