شاخه جراحی پلاستیک صورت گروه گوش، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند.

شاخه جراحی پلاستیک صورت گروه گوش، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند.

2 9 1393

شاخه جراحی پلاستیک صورت گروه گوش، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند .  سمینار  تازه های جراحی پلاستیک صورت و بینی 5 لغایت 7 آذر ماه 93 شماره تماس :  66581628-61192393 . برای دریافت برنامه سمینار به آدرس:  http://vh.tums.ac.ir مراجعه نمائید. 


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0