جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

27 5 1393

جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) تحت عنوان : مقایسه دو داروی استامینوفن و ایبوپروفن در کنترل درد و عوارض بدنبال عمل آدنوتونسیلکتومی کودکان 4 تا 10 ساله در مرکز طبی کودکان طی سالهای 1392-1390 ارائه دهنده : دکتر فاطمه توکل نژاد استاد راهنما: دکتر امین آمالی مکان : کلاس درس بخش گوش، حلق وبینی  ساعت 11 صبح  


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0