جلسه دفاعیه از پایان نامه رزیدنتی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

جلسه دفاعیه از پایان نامه رزیدنتی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

8 12 1390

جلسه دفاعیه از پایان نامه رزیدنتی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان امیراعلم تحت عنوان : بررسی میزان شیوع موتاسیون ژن فاکتور مهار کننده ماکروفاژ در خون بیماران مبتلا به منیر مراجعه کننده به بیمارستان امیراعلم در مقایسه با گروه کنترل در سالهای 1390-1389ارائه دهنده : دکتر جواد محمدیاستاد راهنما : دکتر یزدانیاستاد مشاور: دکتر خورسندیزمان : دوشنبه 8 /12/90 - ساعت 8 صبح مکان : آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0