جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر

19 3 1393

جلسه دفاعیه از پایان نامه دوره پزشکی عمومی  در بخش گوش،حلق وبینی بیمارستان ولیعصر تحت عنوان : مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل سپتوپلاستی در بیمارستان امام خمینی در سال 1392 رائه دهنده : دکتر مهسا برومندی استاد راهنما : دکتر محمد صادقی زمان : 19/3/93 ساعت 8 صبح مکان: کلاس درس بخش گوش، حلق وبینی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0