بر گزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش، حلق وبینی

بر گزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش، حلق وبینی

18 1 1393

بر گزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش گوش، حلق وبینی تحت عنوان (What is Close Margin Head &Neck SCC( ارائه دهنده : دکتر مهیار ابیلی – دکتر بهروز امیر زرگر تاریخ : 18/1/93 ساعت 30/8 صبح مکان : کلاس درس بخش گوش، حلق وبینی    


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0