برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم

24 1 1391

ژورنال کلاب هفتگی گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم برگزار گردید .تحت عنوان : Facial Nerve Grading System استاد راهنما : آقای دکتر ساسان دبیریارائه دهنده : آقای دکتر ابیلیزمان : پنج شنبه 17/1/91مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0