برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش ENT بیمارستان امیراعلم

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی بخش ENT بیمارستان امیراعلم

4 5 1391

ژورنال کلاب هفتگی بخش ENT بیمارستان امیراعلم در روز پنجشنبه 22/4/91 در آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید .تحت عنوان : skull base reconstraction methods - Anteriorly Based inf turbinate flap for skull Base reconstraction-استاد راهنما : دکتر نراقی ارائه دهند ه : دکترعلیرضا لطفی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0