برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) با مرکز طبی کودکان

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) با مرکز طبی کودکان

12 12 1392

برگزاری ژورنال کلاب مشترک بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) با مرکز طبی کودکان عنوان : رانولا ارائه کننده : خانم دکتر ناصری استاد راهنما : خانم دکتر ربانی مکان : سالن شورای مرکز طبی کودکان 12/12/92 ساعت 8 صبح


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0