برگزاری ژورنال کلاب بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

برگزاری ژورنال کلاب بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)

3 6 1393

برگزاری ژورنال کلاب  بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج)   تحت  عنوان : Correction of Sequelae after Rhinoplasty by Lipofilling ارائه کننده :  دکتر مهیار ابیلی استاد راهنما :  دکتر محمد صادقی مکان : کلاس درس بخش گوش، حلق وبینی دوشنبه : 3/6/93 ساعت 30/8 صبح


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0