برگزاری جلسه پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جلسه پژوهشی گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25 11 1390

در این جلسه که در تاریخ دوشنبه 24/11/90 در بیمارستان امام خمینی با حضور اساتید گوش و حلق و بینی برگزار گردید انتخابات شورای پژوهشی انجام شد.در این جلسه ضمن تشکر از آقای دکتر پیمان دبیرمقدم ، معاون پژوهشی قبلی ، آقای دکتر موسی صدر حسینی به عنوان معاون پژوهشی گروه معرفی شدند .این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم .


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0