برگزاری جلسه ماهانه انجمن گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

برگزاری جلسه ماهانه انجمن گوش و حلق و بینی در بیمارستان امیراعلم

30 3 1391

جلسه ماهانه انجمن گوش و حلق و بینی مورخ 1/4/91 در آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم برگزار می گردد .تحت عنوان : « تشخیص کانسر های سر و گردن در مراحل اولیه »مدراتور : دکتر محمد تقی خورسندی آشتیانی


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0