برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری

برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری

11 11 1390

برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری آقای دکترجهانگیر قربانی تحت عنوان : بررسی موارد کوردوم فاعده جمجمه دربیمارستان امیراعلم ارائه دهنده : آقای دکتر جهانگیر قربانی استاد راهنما : آقای دکتر صمیمی زمان برگزاری : 5/8 صبح مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0