برگزاری جلسه امتحان osce رزیدنتهای گوش وحلق وبینی

برگزاری جلسه امتحان osce رزیدنتهای گوش وحلق وبینی

29 11 1390

جلسه امتحانosceرزیدنتهای گوش وحلق وبینی ساعت 5/7 صبح روزپنجشنبه مورخ 6/11/90 توسط آقای دکتر محمدی اردهالی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم برگزار میگردد.


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0