برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

30 9 1390

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی تحت عنوان : روشهای جدید بازتوانی شنوایی درجراحی های گوش میانی مدراتور : جناب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی 1 / 10 /90 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلم برگزار می گردد.


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0