برگزاری امتحان دانشجویان گوش و حلق و بینی

برگزاری امتحان دانشجویان گوش و حلق و بینی

19 11 1390

امتحان دانشجویان گوش و حلق و بینی روز دوشنبه مورخ 17/11/90 در سالن شهید هجرتی بیمارستان امیراعلم برگزار گردید .


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0