انتصاب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی

انتصاب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی

25 11 1390

بنا بر این گزارش در طی حکمی از طرف خانم دکتر نیری ریاست محترم دانشکده پزشکی ، جناب آقای دکتر مسعود متصدی زرندی ، به عنوان رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امیراعلم منصوب گردید .گروه گوش و حلق و بینی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر جلال مهدیزاده آرزوی موفقیت برای ایشان می نمایند .


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0