ارتقاء جناب آقای دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی گروه گوش، گلو ، بینی و جراحی سروگردن

ارتقاء جناب آقای دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی گروه گوش، گلو ، بینی و جراحی سروگردن

30 3 1394

در جلسه هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارتقاء جناب آقای دکتر محمد صادقی عضو هیئت علمی گروه گوش، گلو ، بینی و جراحی سروگردن از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی موافقت شد . اساتید، دستیاران و پرسنل بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان ولیعصر (عج) این موافقیت را تبریک گفته برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارد.


منبع:گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0