برگزاری کلاس درس رادیولوژی Skull Base

14 دی 1390

برگزاری کلاس درس رادیولوژی Skull Base

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

30 آذر 1390

برگزاری انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

10 آذر 1390

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني آذر ماه 90

برگزاری بازآموزی مدون متخصصان گوش وحلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

7 آذر 1390

برگزاری بازآموزی مدون متخصصان گوش وحلق وبینی در بیمارستان امیراعلم

برگزاری جلسه بازآموزی انجمن گوش وحلق وبینی

5 آذر 1390

برگزاری جلسه بازآموزی انجمن گوش وحلق وبینی

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

11 آبان 1390

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان گوش وحلق وبینی

برگزاری کلاس درس رادیولوژی گوش وحلق وبینی

11 آبان 1390

برگزاری کلاس درس رادیولوژی گوش وحلق وبینی

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

20 مهر 1390

كلاسهاي دانشجويان گوش و گلو و بيني مهر ماه 90

تعداد آیتم ها در هر صفحه