اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه طب اورژانس
مدیر دکتر شروین فرهمند
آدرس تهران،خيابان باقرخان، بيمارستان امام خميني،طبقه فوقاني اورژانس، دفتر گروه طب اورژانس دانشگاه