معرفی اورژانس شریعتی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​​

به نام خدا
بخش های اورژانس بیمارستانی همواره به عنوان خط اول درمان بیماران بدحال، و پاسخگو در حوادث پیش بینی نشده می باشند. با توجه به اهمیت لحظه ها در درمان بیماران اورژانسی داشتن سیستمی با استانداردهای قابل قبول ازمهمترین ملزومات اورژانس بیمارستانی است. حضور تیم درمانی آموزش دیده و زبده، دارا بودن امکانات وفضای فیزیکی مناسب، وجود تیم های پشتیبانی قوی وتدوین واجرای پروتکل های درمانی مجموعه ای از مواردی است که برای ارایه خدمات مناسب مورد نیاز است.
بیمارستان شریعتی با چندین دهه سابقه در حوزه های درمانی، آموزشی و پژوهشی می کوشد خدمات اورژانسی را در بهترین سطح به مراجعین ارایه نماید.
بخش اورژانس بیمارستان شریعتی توسط مجموعه ای از متخصصین طب اورژانس که اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند، بصورت پوشش 24 ساعته با همکاری دستیاران تخصصی و کارورزان پزشکی همراه با تیم مجرب پرستاری و سایر گروههای پشتیبانی اداره می شود. سایر تخصص های پزشکی نیز با حضور مستقیم خود در روند تشخیص و درمان بیماران همکاری دارند.
 با ارتقای زیرساختهای فیزیکی و در راستای استاندارسازی، واحدهای موجود در اورژانس شامل واحد تریاژ(برای ارزیابی اولیه وطبقه بندی بیماران)، اتاق احیا، واحد درمان سرپایی، بخش های تحت نظر با امکانات مونیتورینگ، واحد تصویربرداری(شامل رادیوگرافی، سونوگرافی و سی تی اسکن) و واحدهای اداری مربوطه مسول ارایه خدمت به حدود 50هزار بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس در سال می باشند.
در بخش اورژانس فرایندها بصورت مستمر در حال رصد ودر صورت نیاز بازبینی وبروزرسانی است.
درنهایت تمام تلاش دست اندرکاران ارایه خدمت با پایبندی به بیانیه رسالت بیمارستان ((درمان با احترام وایمن، آموزش و پژوهش کارامد)) است.