دورنمای گروه طب اورژانس

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 1. فرصت های پیش روی گروه:
  1. 1- امکان استفاده از ظرفیت های چشمگیر پژوهشی گروه و جهت دهی پژوهشی اعضای هیات علمی جوان در کنار اعضای هیات علمی با سابقه
  2. 2- امکان استفاده از ارتباطات موجود بین مللی با هدف ورود اساتید جوان به برنامه های آموزشی تخصصی تکمیلی و راه اندازی رشته های فوق در دانشگاه بر اساس نیاز کشوری
  3. 3- امکان ورود به حیطه ارائه خدمات تخصصی تر اورژانس بر اساس نیازهای سیستم سلامت کشور برای مثال ارائه خدمات تخصصی اورژانس برای بیماران قلبی- عروقی و ترومایی
  4. 4- امکان استفاده از ظرفیت اساتید دارای مسوولیت های اجرایی کلیدی در سطح دانشگاه و کشور برای دستیابی به اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی
  5. 5- امکان استفاده از اساتید شاخص در حیطه اخلاق و تعهد حرفه ای حاضر در گروه و امکان برنامه ریزی برای اجرای یک برنامه منسجم با هدف توانمندسازی اساتید و دستیاران در این حیطه
  6. 6- امکان بهره بردن از ظرفیت نیروهای جوان هیات علمی برای دسترسی سریع تر به اهداف آموزشی و پژوهشی گروه
  7. 7- امکان استفاده از ظرفیت های معاونت بین ملل دانشگاه برای برنامه ریزی برای راه اندازی دوره های کوتاه مدت تکمیلی تخصصی و جذب فراگیران خارجی

 2. تهدید های پیش روی گروه:
 1. 1- دور شدن دستیاران از مطالعه پایه ای و استفاده نکردن از کتب مرجع به علت حجم قابل توجه کلاس های نظری و آزمون های مکرر
 2. 2- تضعیف جایگاه گروه در آموزش پزشکان عمومی در صورت عدم بازنگری در برنامه های آموزشی مربوطه
 3. 3- افزایش فشار و بار درمان بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه
 4. 4- خطر ایجاد خستگی شغلی در اساتید با توجه به حجم بالای کار درمانی در کنار انتظارات آموزشی، پژوهشی و اجرایی گروه
 5. 5- در صورت عدم مدیریت توسط گروه، خطر تسری روند کند ارتقا آکادمیک و مشارکت کم اساتید در فعالیت های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین مللی
 6. 6- کمرنگ شدن حضور اساتید قدیمی گروه به علت مشارکت در مسوولیت های اجرایی
 7. 7- تضعیف روند کار گروهی در بین اساتید و دستیاران به دنبال تشدید جو رقابت در بین اعضای هیات علمی و بیمارستان های آموزشی با برنامه های آموزشی مستقل

​ سه چالش اصلی گروه:
 1. 1- ایجاد توازن بین وظایف درمانی گروه و انتظارات آموزشی و پژوهشی
 2. 2- بازنگری مجدد برنامه های آموزش دستیاری و کاروزری بعد از اعمال تغییرات عمده در سال های اخیر
 3. 3- فراهم آوردن امکان ارتقا آکادمیک متوازن اعضای هیات علمی گروه و بخش های آموزشی