تماس با دفتر گروه طب اورژانس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

​آدرس: خیابان باقرخان، بیمارستان امام خمینی (ره)، طبقه فوقانی بخش اورژانس، دفتر دپارتمان طب اورژانس دانشگاه تهران 

تلفن: 66904848-021

سرکارخانم زمانی کارشناس آموزشی گروه

ایمیل: emergencymedicine@tums.ac.ir