برنامه دستیاری گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


برنامه دستیاری گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران


فهرست:
 1. کلیات برنامه
 2. چگونگی پذیرش دستیار
 3. برنامه آموزش نظری
 4. کلیات برنامه آموزشی سالیانه گروه
 5. شیوه ارزیابی دستیاران
 6. برنامه آزمونهای کتبی سالیانه گروه
 7. شیوه ارزشیابی برنامه
 8. ساعت کشیک دستیاران
 9. برنامه حضور دستیاران در بخش اورژانس و سایر بخش ها
 10. مرخصی دستیاران
 11. حضور دستیاران در دوره های خارج از کشور
 12. حضور دستیاران در دوره های داخل کشور
کلیات برنامه :
دوره آموزش دستیاری طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تربیت متخصصین اورژانس با توانمندی های ذکر شده در کویکولوم مصوب این رشته در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي است و 36 ماه به طول می­انجامد. این آموزش با یک برنامه واحد در سه بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر شریعتی وسینا هستند اجرا می­ شود.
چگونگی پذیرش دستیار:
در هر سال تحصیلی تعداد دستیاران بر اساس مصوبه شورای اجرایی گروه در دو مجموعه اصلی جذب می­شوند. در هر ورودی دستیاران آقا و خانم با سهمیه آزاد و همین طور دستیاران با سهمیه های غیر از آزاد در سه بخش و بر اساس نمره کسب شده در آزمون پذیرش دستیار، مجموعه بیمارستانی خود را انتخاب می­کنند.
برنامه آموزش نظری:
برنامه آموزش نظری درشروع هر سال تحصیلی توسط معاون آموزشی گروه در تعامل با مسوولین آموزش دستیاری سه بیمارستان نوشته می­شود. این برنامه مشتمل بر حداقل 4 ساعت کلاس نظری ویژه هر مجموعه بیمارستانی در هر هفته است. برنامه آموزش نظری به صورت یک هفته در میان در سه بیمارستان اجرا میشود.برنامه آموزشی هر بیمارستان توسط مسوول آموزش دستیاری همان بیمارستان و بر اساس کلیات تصویب شده برنامه سالیانه برنامه ریزی میشود.
در هر برنامه تمامی دستیاران غیر از کشیک همان روز و کشیک شب قبل در بخش اورژانس (اعم از دستیاران بخش اورژانس و دستیاران روتیشن) موظف به حضور هستند. در هر برنامه اعضای هیات علمی همان بیمارستان بجز افرادی که در لیست کشیک شب گذشته و همان روز هستند، شرکت خواهند نمود. به علاوه هر برنامه ملزم است تعداد مشخصی از توانمندی­های ضروری را به صورت آموزش عملی و کارگاهی ارائه نمایند و برای آن برنامه ریزی کند. مدیریت و برنامه ریزی این کارگاه ها نیز به صورت مساوی بین دو بیمارستان تقسیم میشود.
به علاوه تمامی دستیاران ملزم هستند که در سمینار مشترک گروه های آموزشی که با مدیریت انجمن علمی طب اورژانس و یک روز در ماه برگزار می­شود نیز شرکت کنند. طبعاً برنامه آموزش نظری هفتگی در روز برگزاری سمینار مشترک تعطیل خواهد بود.
کلیات برنامه آموزشی سالیانه گروه:
برنامه آموزشی سالیانه به ده موضوع کلی اختصاص می یابد و هر یک تم کلی آموزش در یک ماه خواهد بود.
عناوین این ده موضوع به شرح ذیل است:
 1. احیا و مدیریت راه هوایی (مهر)
 2. قلب و ریه (آبان)
 3. تروما (به غیر از ارتوپدی) (آذر)
 4. ارتوپدی، مدیریت زخم و بی دردی (دی)
 5. نورولوژی، نوروسرجری و روانپزشکی (بهمن)
 6. اطفال (اسفند)
 7. زنان (فروردین)
 8. سایر مباحث داخلی (به غیر از قلب و ریه) (اردیبهشت)
 9. مدیریت بخش اورژانس و اورژانس پیش بیمارستانی (خرداد)
 10. توکسیکولوژی و بیماریهای محیطی (مرداد)
هدف از اجرای برنامه آموزش نظری، ارائه آموزش های لازم در خصوص موارد ضروری (core content) و ارائه آموزش های عملی کارگاهی در خصوص پروسیجر های ضروری اورژانس و ارتقا توانمندی دستیاران در زمینه آموزش دادن است و طبعاً تمامی مندرجات مراجع اورژانس تحت پوشش قرار نخواهدگرفت.
لازم به ذکر است که تیر ماه به آزمون سالیانه و شهریور ماه به علت مرخصی استادان و برگزاری دوره اورینتاسیون برای دستیاران جدید الورود کلاس های هفتگی تعطیل خواهد بود.
هر موضوع، تم کلی آموزشی در یک ماه تقویمی خواهد بود.
مجموعه کلاس های هفتگی (روزهای شنبه): برنامه آموزشی در هر ماه که تا حد امکان مربوط به تم تعیین شده برای همان ماه است (بجز برنامه مشترک) شامل موارد ذیل است:
 1. سمینار مشترک گروه های آموزشی که توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران برگزار میشود (برنامه یک روزه)
 2. سخنرانی اعضای هیات علمی (45 دقیقه و دو بار در ماه)
 3. سخنرانی توسط دستیاران تحت نظارت اعضای هیات علمی مشتمل بر CPC یا Problem solving یا case presentation (نیم ساعت و دو بار در ماه)
 4. پاراکلینیک کنفرانس (پانزده دقیقه و سه بار در ماه)
 5. کیس های آموزشی کوتاه clinical Pearle از داخل بخش(ارائه در طی حداکثر پانزده دقیقه توسط دستیاران و سه بار در ماه)
 6. ژورنال کلاب و ژورنال ریویو (تحت نظارت معاون پژوهشی گروه) (به مدت یک ساعت و یک بار در ماه)
 7. کنفرانس مرگ و میر ( به مدت 45 دقیقه و یک بار در ماه و تحت نظارت رییس بخش)
 8. سخنرانی اعضای هیات مدعو (یک ساعت)
 9. مرور سوالات آزمون های ارتقا و بورد (یک ساعت)
 10. مرور سوالات آزمون ماهیانه ماه گذشته (سی دقیقه دقیقه)
 11. آزمون ماهیانه از موارد تدریس شده در همان ماه (نیم ساعت)
جلسات گزارش صبحگاهی: علاوه بر کلاس های هفتگی در روزهای شنبه گروه در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهار شنبه جلسات گزارش صبحگاهی مختص دستیاران خواهد داشت (روزهای شنبه و پنج شنبه جلسه گزارش صبحگاهی مختص کارورزان است)
کارگاه های هفتگی: در هر هفته حداقل یک کارگاه برای دستیاران در روزهای چهارشنبه در ارتباط با تم آموزشی ماهیانه برگزار خواهد شد. (در صورت لزوم کارگاه های موازی برای دستیاران رده های مختلف برگزار میشود)
هر دستیار لازم است حداقل در 70% برنامه آموزش نظری شرکت نماید. حضور در تعدادی از کارگاه های گروه بر اساس نظر مسوول آموزش دستیاری بیمارستان الزامی است و لازمه شرکت در آزمون ارتقا سالیانه است.
هر یک از بیمارستان ها میتوانند یک یا چند برنامه آموزشی 15 روزه یا یک ماهه را برای دستیاران سال سوم طراحی کنند. دستیاران سال سوم می­توانند برنامه فوق را به عنوان بخش انتخابی (الکتیو) خود انتخاب نمایند. کوریکولوم این برنامه (مشتمل بر اهداف آموزشی، محتوای درس، شیوه آموزش، شیوه ارزیابی دستیار و شیوه ارزشیابی برنامه) لازم است که در شورای اجرایی گروه مصوب شود. این برنامه میتواند مواردی چون مدیریت در بخش اورژانس، طب اورژانس در بلایا و سوانح غیر مترقبه، آموزش پزشکی در طب اورژانس، سونو گرافی در اورژانس، طب اورژانس در طبیعت و بیماریهای محیطی و ... باشد.
شیوه ارزیابی دستیاران:
شیوه ارزیابی دستیاران در هر برنامه لازم است که در ابتدای هر سال تحصیلی توسط معاون آموزشی گروه با همکاری مسوول آموزش دستیاری هر مجموعه معین گردد و به شکل مناسبی به اطلاع همه دستیاران و اعضای هیات علمی برسد. ارزیابی نهایی سالیانه مشتمل بر دو نمره کتبی سالیانه (150 نمره که 90 نمره آن نمره آزمون ارتقا سالیانه در تیرماه و 60 نمره دیگر هم نمرات آزمون های دوره ای در طول سال است) و نمره درون بخشی (150 نمره) می باشد. 150 نمره درون بخشی دستیاران به شرح ذیل توزیع میشود:
 • لاگ بوک (30 نمره از 150 نمره ارزیابی درون بخشی)
 • آزمون OSCE این آزمون سالیانه دو بار برگزار میشود. هر نوبت را مسوول آموزش دستیاری هر کدام از بیمارستان ها و هیات علمی همان بیمارستان مدیریت و اجرا خواهند نمود. (60 نمره از از 150 نمره ارزیابی درون بخشی)
 • ارزیابی کلی اعضای هیات علمی از دانش علمی، مهارتهای بالینی، مهارتهای ارتباطی و رفتار و تعهد حرفه ای دستیاران (60 نمره از 150 نمره)
برنامه آزمونهای کتبی سالیانه دستیاران:
 • آزمون کتبی به صورت چهار گزینه ای در اولین شنبه هر ماه و قبل از جلسه مشترک انجمن علمی طب اورژانس برگزار به صورت همزمان در بیمارستان های امام خمینی و شریعتی برگزار میشود. هر آزمون از 60 سوال چهار گزینه ای تشکیل شده که موضوع آزمون همان تم آموزشی ماه قبل است. مدت زمان هر آزمون نیز 30 دقیقه است.
 • 15 سوال از این تعداد به محتوای اصلی (core content) اختصاص دارد که بین سه رده دستیاری مشترک است و تمامی دستیاران ملزم به پاسخگویی به این سوالات هستند. 15 سوال دیگر ویژه هر رده دستیاری است و طبعاً دستیاران دیگر رده ها نباید به این سوالات پاسخ دهند.
 • هر آزمون توسط حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی برگزار میشود. اعضای محترم هیات عملی موظف به برگزاری آزمون و ارسال نمرات آن در اسرع وقت به مسوول ارزیابی صلاحیت بالینی هستند. به علاوه کلید آزمون باید بلافاصله بعد از برگزاری آزمون در اختیار دستیاران قرار داده شود و دستیاران به مدت سه روز فرصت دارند که به اشتباهات احتمالی در سوالات اعتراض نمایند. اعضای هیات عملی طراح سوال موظفند در اولین جلسه آموزشی بعد از برگزاری آزمون به مدت 30 دقیقه در خصوص سوالات بحث کنند. دستیارانی که نمره اول را هر رده دستیاری کسب نمایند با راهکار مشخص شده در گروه تشویق خواهند شد.
 • مسوول ارزیابی صلاحیت بالینی گروه مسوول جمع آوری و دسته بندی سوالات گروه و تشکیل بانک سوال است.
 • تمامی دستیاران اعم از دستیاران داخل بخش یا خارج بخش موظف به شرکت در آزمون های گروه هستند. چنانچه دستیار به دلایل موجه در بیش از دو آزمون شرکت ننماید، در آزمون نمره معادل صفر منظور خواهد شد.
 • آزمون در ماه های متعاقب تعطیلی کلاس های آموزشی یعنی تیرماه و شهریور ماه برگزار نخواهد شد.
 • شرکت دستیاران سال سوم در آزمون های گروه در شش ماهه اول سال تحصیلی الزامی است و معادل بیست نمره از ارزیابی درون بخشی سال سوم خود را از این نمره دریافت مینمایند.
شیوه ارزشیابی برنامه:
ارزشیابی برنامه دستیاری هر بیمارستان سالی یک بار و در مرداد ماه هر سال به صورت ساختارمند انجام میشود. نتایج این ارزشیابی که یک ارزشیابی درونی است میتواند در اختصاص دستیار و هیات علمی از نظر تعداد موثر واقع شود.
معاون آموزشی گروه مسوول پیگیری انجام ارزشیابی برنامه های دستیاری بر اساس معیارهایی است که در شورای اجرایی گروه تعیین گردیده است. وی موظف به ارائه گزارش مستند در این خصوص به شورای اجرایی نیز می باشد.
ساعت کشیک دستیاران:
حداقل ساعت کاری دستیاران 200 ساعت در ماه است که از این مدت 160 ساعت لازم است به کار بالینی اختصاص یابد. حداکثر ساعت کاری نیز 290 ساعت است که از این مدت حداکثر 240 ساعت میتواند به کار بالینی اختصاص یابد.
دستیارانی که در روتیشن های خارج از بخش اورژانس هستند لازم است معادل ساعت موظفی تعیین شده فوق در گروه مربوطه در بخش و کشیک ها حضور فعال داشته باشند. به علاوه با توجه به ساعت کاری دستیاران در روتیشن گروه مختار است که برای دستیار ساعت کار بالینی در بخش اورژانس نیز تا رسیدن به کف مشخص شده فوق تعریف نماید.
برنامه کشیک دستیاران در هر ماه توسط دستیاران ارشد تنظیم میشود و لازم است علاوه بر تایید روسای بخش مربوطه به تایید مدیر برنامه دستیاری نیز برسد.
در مجموع دستیاران در اختیار گروه هستند و در صورت لزوم بنابر صلاحدید مدیر گروه دستیار لازم است در هر مکان آموزشی که مدیر گروه تعیین میکند خدمت ارائه نماید.
برنامه حضور دستیاران در بخش اورژانس و سایر بخش ها:
دستیاران سال اول بعد از تقسیم اولیه در سه بیمارستان، از 12 ماه دوره دستیاری خود 8 ماه را در بخش اورژانس و 4 ماه را در دوره های روتیشن خارج از بخش اورژانس می گذرانند. دستیاران تمام مدت روتیشن بخش اورژانس خود را در بیمارستانی طی خواهند نمود که در تقسیم بندی اولیه مشخص شده است.
دستیاران سال دوم از 12 ماه دوره دستیاری 6 ماه در بخش اورژانس و 6 ماه دیگر را در روتیشن خواهد گذراند. از 6 ماه بخش اورژانس 5 ماه در بیمارستان اولیه و 1 ماه دیگر در بیمارستان دیگر گروه طی خواهد نمود.
دستیاران سال سوم 8 ماه در بخش اورژانس و 3 ماه روتیشن خارج از بخش و یک ماه طرح یک ماهه خارج از مرکز دارند. این دستیاران از 8 ماه بخش اورژانس بنا بر صلاحدید شورای اجرایی گروه و تاریخ تعیین شده آزمون های گواهینامه و دانشنامه تا حداکثر دو ماه را به عنوان فرصت مطالعاتی خارج از برنامه بالینی گروه هستند و ماه های باقیمانده را در بیمارستان اصلی گروه خود طی خواهند کرد.
برنامه روتیشن دستیاری به شرح ذیل خواهد بود:
 • سال اول: دوره آشنایی با بخش یک ماه، بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه یک ماه، کودکان یک ماه، زنان یک ماه
 • سال دوم: ای سی یو یک ماه، جراحی یا ارتوپدی (تروما) یک ماه، سوختگی یک ماه، مسمومیت یک ماه، قلب یک ماه، یک ماه الکتیو (رادیولوژی، گوش وحلق و بینی، چشم، نوزادان)
 • سال سوم: پیش بیمارستانی 15 روز ، 15 روز روتیشن مدیریت اورژانس و حوادث غیر مترقبه، ای سی یو مسمومیت یک ماه، ای سی یو کودکان یک ماه
 • برنامه روتیشن دستیاران در ابتدای سه سال تحصیلی توسط معاون آموزشی گروه و در تعامل با مسوول آموزش دستیاری بیمارستانها با همکاری دستیار ارشد برای سه سال تنظیم میشود.
مرخصی دستیاران:
با توجه به برنامه کاری دستیاران که به صورت شیفت در گردش است، دستیارانی که در خواست مرخصی داشته باشند لازم است درخواست خود را به صورت کتبی به رییس بخش مربوطه تحویل نمایند و رییس بخش بر اساس شرایط بخش مختار به قبول یا رد مرخصی است.
حضور دستیاران در دوره های خارج از کشور:
بر اساس برنامه اعلام شده یک ماه از دوره دستیاری در سال سوم به دوره الکتیو ایشان اختصاص داده شده است. دستیاران سال دوم و دستیاران سال سوم در نیمه اول سال تحصیلی اجازه دارند که یکی از دوره های چرخشی خود را در زمان دلخواه با هماهنگی مدیر برنامه دستیاری با برنامه الکتیو اعلام شده تعویض نموده و برای گذراندن دوره آموزشی در خارج از کشور حداکثر تا یک ماه اقدام نمایند. بدیهی است که این دوره در صورتی قسمتی از سنوات تحصیلی دستیار منظور خواهد شد که وی تأییدیه معتبر از مرکز آموزشی فوق در پایان دوره به همراه گزارش کتبی از دوره طی شده به مدیر برنامه دستیاری ارائه نماید.
در صورتی که دستیاری خواهان گذراندن بیش از یک ماه روتیشن در خارج از کشور بود، شورای اجرایی گروه در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
حضور دستیاران در دوره های داخل از کشور:
دستیاران در طی دوره دستیاری اجازه دارند با موافقت مدیر گروه حداکثر تا سه ماه از دوره های چرخشی (غیر از بخش اورژانس) خود را در مراکز آموزشی (دستیاری) دیگر غیر از مراکز تعیین شده در برنامه دستیاری بگذرانند. ارزیابی کیفی مرکز پیشنهاد شده برای طی دوره چرخشی بر عهده معاون آموزشی گروه است.
موفق باشید ـ دکتر سید حسینی ـ معاون آموزشی گروه