اعضا هیات علمی بیمارستان امام خمینی (ره)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آقای دکتر سید حسین سید حسینی داورانی
دانشیار گروه طب اورژانس
ریاست بخش اورژانس

آقای دکتر شروین فرهمند
دانشیار گروه طب اورژانس
مدیر گروه طب اورژانس

آقای دکتر محمد جلیلی
استاد گروه طب اورژانس

آقای دکتر علی لباف
دانشیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر احمد عباسیان
متخصص داخلی-فوق تخصص قلب و عروق
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر محمدتقی طالبیان
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر محمد افضلی مقدم
دانشیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر شهرام باقری حریری
دانشیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر هومان حسین نژاد ندایی
دانشیارگروه طب اورژانس

آقای دکتر سید مجتبی عقیلی
استادیار گروه طب اورژانس

آقای دکتر سید هادی میرفضائلیان
استادیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر آتوسا اخگر
استادیار گروه طب اورژانس

خانم دکتر حمیده اکبری 
استادیار گروه طب اورژانس