#
 • آدرس پستی :

  تهران،خيابان باقرخان، بيمارستان امام خميني،طبقه فوقاني اورژانس، دفتر گروه طب اورژانس دانشگاه
 • شماره تماس :

  02166938081
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  imamhospital@tums.ac.ir