کنفرانس ماهیانه تروما

کنفرانس ماهیانه تروما

28 6 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کنفرانس مشترک ماهیانه تروما روز پنجشنبه 28 شهریور ماه ساعت 8 تا 10 در سالن کنفرانس اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0