کارگاه های شبیه سازی بالینی بهمن ماه با محتوای بیماری های ارتوپدی

کارگاه های شبیه سازی بالینی بهمن ماه با محتوای بیماری های ارتوپدی

26 10 1393

کارگاه های شبیه سازی بالینی بهمن ماه با محتوای بیماری های ارتوپدی برگزار خواهند شد. در این مجموعه، برخی موضوع های مهم ارتوپدی در اورژانس از جمله در رفتگی مفصل شانه و ترمیم زخم در قالب سه سناریو مرور خواهند شد. با توجه به اینکه بسیاری از اقدامات درمانی ارتوپدی در اورژانس دردناک می باشند، در همین زمینه به دو موضوع بی حسی و آرام بخشی در اورژانس برای انجام پروسییجرهای دردناک نیز پرداخته خواهد شد.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0