کارگاه های شبیه سازی بالینی اسفند ماه با محتوای بیماری های کودکان

کارگاه های شبیه سازی بالینی اسفند ماه با محتوای بیماری های کودکان

28 11 1393

کارگاه های شبیه سازی بالینی اسفند ماه با محتوای بیماری های کودکان در بیمارستان حکیم جرجانی اجرا خواهند شد. سناریوهای این ماه، تشنج، برونشیولیت و دهیدراتاسیون می باشند که در 13 جلسه برگزار خواهند شد.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0