کارگاه های شبیه سازی بالینی اردی بهشت ماه با محتوای بیماری های زنان

کارگاه های شبیه سازی بالینی اردی بهشت ماه با محتوای بیماری های زنان

1 2 1394

کارگاه های شبیه سازی بالینی فروردین ماه با محتوای بیماری های زنان و زایمان در بیمارستان حکیم جرجانی اجرا خواهند شد. سناریوهای این ماه، زایمان طبیعی، اکلامپسی و درد حاد لگنی می باشند که در 11 جلسه برگزار خواهند شد.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0