تقسیم بندی دستیاران طب اورژانس ورودی 1398

تقسیم بندی دستیاران طب اورژانس ورودی 1398

6 6 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
نتایج تقسیم دستیاران جدیدالورود به شرح زیر می باشد:
بیمارستان امام خمینی:
1- دکتر فاطمه شاکری
2- دکتر سحر بازیار
3-دکتر سمرا اسکندریان
4- دکتر نگین موسایی نژاد
5-دکتر فاطمه سروستانی
6- دکتر فاطمه طاهر خورسندی
7-دکتر مصطفی سالاری
8- دکتر سینا مهدی عراقی

بیمارستان شریعتی:
1- دکتر نرگس شاهین
2- دکتر مریم زیرک دیدار
3- دکتر اعظم مختاری
4- دکتر حسین اصغریان
5- دکتر محدرضا پورمشیر

بیمارستان سینا:
1- دکتر ماندانا خسرو نژاد
2- دکتر نگین باریک رو
3- دکتر فرزانه جبار وند
4- دکتر جلال اسکندری
5- دکتر پروانه محمدرضایی

زمان شروع شیفتها از پنجشنبه 7 شهریور ماه می باشد.
گروه طب اروژانس برای همه عزیزان 
آرزوی موفقیت دارد.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0