برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا

18 4 1386

در تاریخ 23 مرداد 86 کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا مقدماتی و پیشرفته در بالغین توسط هیئت علمی گروه طب اورژانس برگزار خواهد شداین کارگاه دارای 4 امتیاز بازآموزی خواهد بودمکان برگزاری : Skill Lab دانشکده بهداشتبرای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66904848 تماس بگیرید


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0