برگزاری مانور دور میزی زلزله در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری مانور دور میزی زلزله در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

23 9 1386

این مانور با شرکت دکتر رستمیان ، دکتر نگارنده (ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی) ، دکتر سلطانی ( مسوول کمیته بحران مرکز طبی ) ، دکتر صمیمی ( مدیر بیمارستان امام خمینی) و مدیران انستیتو کانسر و تصویربرداری و نیز مترون و سوپروایزر های آموزشی و ارشد بیمارستان برگزار شد.طی مانور که با سناریوی زلزله 6 ریشتری در شهر تهران توسط دکتر امیر نجاتی دبیر کمیته بحران مجتمع طراحی شده بود، همه همکاران به اجرای نقش و بازگو نمودن شرح وظایف خود پرداختند .از این مانور فیلمبرداری به عمل آمد تا به کسب تجربه بیشتر کمک کند.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0