برگزاری جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه با محتوای بیماری های قلب و عروق

برگزاری جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه با محتوای بیماری های قلب و عروق

26 10 1393

جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه گروه طب اورژانس با محتوای بیماری های قلب و عروق و ریه در بیمارستان شبیه سازی شده حکیم جرجانی مرکز مهارت های بالینی برگزار شدند. در این جلسات سه سناریو با موضوع های آسم، انفارکتوس حاد میوکاردی و شوک سپتیک توسط دستیاران اجرا شده و اساتید به نقد عملکرد ایشان و ارائه توضیحات تکمیلی این موارد پرداختند. تا کنون سناریوهایی با محتوای احیاء قلبی ریوی بالغین، راه هوایی و تروما در جلسات شبیه سازی شده اجرا شده اند.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0