جلسه اوریانتاسیون دستیاران جدیدالورود

جلسه اوریانتاسیون دستیاران جدیدالورود

2 6 1398

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه ارینتاسیون دستیاران جدیدالورود طب اورژانس در کلاس درس بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی با حضور مسوولین گروه و دستیاران برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر فرهمند ضمن خوش آمد گویی و معرفی مسوولین گروه خلاصه ای از تاریخچه رشته طب اورژانس در ایران و جهان را ارایه دادند. سپس معاون محترم آموزشی گروه جناب آقای دکتر سیدحسینی برنامه آموزشی و ارزیابی را معرفی نمودند و نحوه تقسیم دستیاران را توضیح دادند. دستیاران جدید نیز بصورت تک تک طی معرفی خود انگیزه از انتخاب رشته طب اورژانس را بیان نمودند.  سپس روسای محترم بخشهای سه مرکز آموزشی گروه بخش و اساتید بیمارستان را معرفی نمودند. سپس دکتر براتلو معاون محترم پژوهشی در مورد برنامه پژوهشی و چگونگی اخذ پایان نامه توضیحاتی ارایه دادند. سپس سرکار خانم دکتر بحرینی توضیحاتی در خصوص نحوه برنامه ریزی دوره های چرخشی بیان نمودند و در پایان دستیار ارشد گروه در مورد نحوه برنامه ریزی شیفتها توضیحاتی ارایه دادند.


منبع:گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0