گروه یادگیری الکترونیک
27 اسفند 1401
تبریک سال نو

تبریک سال نو

دانشجویان عزیز و همکاران گرامی سال نو را به همه شما تبریک می گوییم و امیدوارم سال جدید برای همه توام با آرامش و سلامتی باشد. برای شما از خدای مهربان بهترین ها را آرزومندیم. گروه یادگیری الکترونیکی

1 اسفند 1401
جلسه دفاع از پروپوزال آقای روح اله صفائی پور

جلسه دفاع از پروپوزال آقای روح اله صفائی پور

جلسه دفاع از پروپوزال آقای روح اله صفائی پور دانشجوی دکترای یادگیری الکترونیکی دانشکده پزشکی با عنوان"طراحی و بررسی اثربخشی مدل یادگیری ترکیبی مبتنی بر یادگیری خرد بر دانش، مهارت و انگیزه انتقال دانش و مهارت در درس ایمونولوژی عملی دانشجویان پزشکی و تبیین درک دانشجویان و استادان از آن" به استاد راهنمایی خانم دکتر ریتا مجتهدزاده در روز یک شنبه 7 اسفند ماه 1401 ساعت 9 به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

18 بهمن 1401
جلسه دفاع از عنوان آقای روح اله صفائی پور

جلسه دفاع از عنوان آقای روح اله صفائی پور

جلسه دفاع از عنوان آقای روح اله صفائی پور دانشجوی دکترای یادگیری الکترونیکی دانشکده پزشکی با عنوان"طراحی و بررسی اثربخشی مدل یادگیری ترکیبی مبتنی بر یادگیری خرد برای درس ایمونولوژی عملی دانشجویان پزشکی و تبیین درک دانشجویان و استادان از آن" به استاد راهنمایی خانم دکتر ریتا مجتهدزاده در روز سه شنبه 25 بهمن ماه 1401 ساعت 14 به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

26 دی 1401
جلسه دفاع از پروپوزال آقای نواز عمادی

جلسه دفاع از پروپوزال آقای نواز عمادی

جلسه دفاع از پروپوزال آقای نواز عمادی دانشجوی دکترای یادگیری الکترونیکی دانشکده پزشکی با عنوان"بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی آگاهی موقعیتی با استفاده از شبیه سازی واقعیت مجازی و ردیابی چشم بر خطاهای ناشی از حواس پرتی و وقفه در مراقبت های حمایتی پیشرفته برای مصدومین مولتیپل تروما" به استاد راهنمایی آقای دکتر آیین محمدی در روز شنبه یکم بهمن ماه 1401 ساعت 13 به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

4 بهمن 1401
انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
4 بهمن 1401
سی و ششمین ژورنال کلاب گروه یادگیری الکترونیکی
آرشیو اخبار و مقالات