سخنرانی تعاملی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت
مطالعات نشان می‌دهد که میزان توجه دانشجویان با گذشت زمان سخنرانی تغییر می‌کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که با گذشت هر 10 تا 15 دقیقه با استفاده از یک تکنیک توجه دانشجویان به موضوع برگردانده شود. تکنیک‌های سخنرانی تعاملی برای درگیر کردن دانشجویان در حین سخنرانی افزایش میزان توجه به سخنرانی مورداستفاده قرار می‌گیرند.


​ 
​یکی از روش‌های آموزشی مورد تأکید در برنامه دانشجویان پزشکی استفاده از روش سخنرانی تعاملی در کنار سایر روش‌های یادگیری فعال است. سخنرانی یک روش آموزشی، با قدمتی طولانی است که به دلیل انطباق آن با بسیاری از اهداف آموزشی درصورتی‌که به‌طور صحیحی به کار گرفته شود، می‌تواند در آموزش پزشکی به‌ویژه در سال‌های اولیه دوره‌هاي علوم پايه بکار گرفته شود و روش مؤثری باشد. تکنیک‌های مختلفی برای تعاملی کردن سخنرانی بیان‌شده است. ده مورد که کاربرد بیشتری در آموزش علوم پزشکی دارد در اینجا بیان‌شده است (کنتیلون 2010).  
تقسیم کلاس به گروه‌های کوچک
پرسیدن سؤال از دانشجویان
استفاده از کوئیز
معرفی سناریو
استفاده از فیلم کوتاه
استفاده از هنداوت و راهنمای یادگیری
مناظره و بحث پانلی
ایفای نقش
فلش کارت و نرم‌افزارهای مدیریت پاسخ به سؤالات
ارزشیابی یادگیری

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای اجرای هر یک از تکنیک‌های فوق است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری