کلاس وارونه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت
در یک سخنرانی معمول، اولین مواجهه دانشجو با محتوای درسی در کلاس اتفاق می‌افتد. در کلاس درس وارونه که شکل متفاوتی از کلاس‌های درس حضوری است تدریس، قبل از کلاس انجام می‌شود. دانشجویان به‌منظور یادگیری محتوا از فیلم‌های آموزشی استفاده می‌کنند که می‌توان آن را از روش‌های مختلفی در اختیارشان قرار داد. بنابراین زمان کلاس را می‌توان به فعالیت‌های گروهی، پرسش و پاسخ و تعامل بین استاد و دانشجویان اختصاص داد (جفری و هاجت 2015). کلاس درس وارونه سه مرحله اصلی دارد که شامل: آماده کردن محتوا و مطالعه دانشجو، ارزیابی آمادگی و کار گروهی، تعامل و ارائه بازخورد است.

آماده کردن محتوا
یکی از مهم‌ترین اقدامات استاد برای اجرای کلاس درس وارونه، آماده کردن فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی است. این فایل‌ها هم می‌تواند توسط استاد تهیه شود و هم از فایل‌های موجود آماده استفاده شود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئولیت تهیه فیلم، پادکست و سایر محتواهای آموزشی را بر عهده دارد.
مهم‌ترین فایده‌ی در اختیار داشتن فیلم‌های آموزشی قبل از کلاس این است که اگر دانشجو در فهم مطلب دچار مشکل شود، می‌تواند بارها مطالب را گوش‌داده و مشکلات یادگیری خود را برطرف نماید. بنابراین یادگیری بر اساس سرعت شخصی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کلاس وارونه در کنار یادگیری فعال و تعاملی است (مافت 2015).


مراحل کلاس درس وارونه
کلاس درس وارونه سه مرحله اصلی دارد که در شکل زیر قابل‌مشاهده است.
آماده کردن محتوا و مطالعه دانشجو
ارزیابی آمادگی
کار گروهی، تعامل و ارائه بازخورد

میزان استفاده در دانشکده پزشکی

در حال حاضر در دوره مبانی طب بالینی در بلوک گوارش، دروس میکروب‌شناسی، بیوشیمی و آناتومی و برخی از دروس نظری گروه زنان و قلب از روش کلاس درس وارونه استفاده می‌شود.
​    

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای اجرای کلاس درس وارونه است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری