حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت
در آموزش علوم پزشکی، یادگیری مبتنی بر مورد به معنای توصیف مشکل یک بیمار در قالب سناریو با هدف تحلیل، تفسیر و تصمیم‌گیری به‌منظور یادگیری است. سناریو توصیف داستان‌وار یک اتفاق یا مسئله باهدف آموزش و یادگیری است. یک مورد بالینی به‌صورت یک بیمار واقعی، داستان کتبی یا در قالب نمایش یک فیلم مطرح می‌شود (زبیر امین 2009). مراحل بحث مبتنی بر مورد شامل: انتخاب مورد، تدوین راهنمای مورد (اهداف، نکات آموزشی، سؤالات کلیدی، چالش‌ها، اشتباهات رایج)، مطرح کردن مورد، تحلیل و بحث در گروه، ارائه نتایج و جمع‌بندی توسط استاد است (زبیر امین 2009).

انتخاب و تدوین مورد (سناریو)
یکی از عوامل مؤثر در انتخاب مورد، سطح دانشجو است. موردهای ساده برای دانشجویان دوره‌های پایین‌تر و موردهای پیچیده برای دانشجویان دوره‌های بالاتر قابل‌استفاده است. با ارائه یک مورد بالینی می‌توان ادغامی از مسائل علوم پایه، بالینی، روان‌شناختی، اخلاقی و ارتباطی را آموزش داد (زبیر امین 2009).

میزان استفاده در دانشکده پزشکی
در حال حاضر در پایان هر یک از بلوک‌های ده‌گانه و در دروس دیسیپلینی شامل آناتومی اندام، میکروب‌شناسی، ایمونولوژی و بیوشیمی و هر یک از کورس های دوره مبانی طب بالینی حداقل یک جلسه بحث موردی برگزار می‌شود. انتخاب مورد بر اساس بیماران واقعی و به‌صورت کتبی و دعوت از بیماران در کلاس درس است.

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای اجرای بحث موردی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری