یادگیری مبتنی بر مسئله

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت
یادگیری مبتنی بر مسئله، یک روش آموزشی فعال است که در آن ارائه موردهای بالینی و یادگیری مشارکتی اساس یادگیری را تشکیل می‌دهد. تفاوت این روش با سایر روش‌های بحث مبتنی بر مورد این است که دانشجویان دانش قبلی در مورد موضوع آموزشی ندارند، مفاهیم توسط استاد ارائه نمی‌شود و دانشجو از طریق مطالعه، بحث در گروه و تحت راهنمایی تسهیلگر، دانش را خودش یاد می‌گیرد و کشف می‌کند (زبیر امین 2009).


مراحل
​میزان استفاده در دانشکده پزشکی

در کارگاه جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی و آموزش برخی از مباحث فیزیولوژی و کودکان از روش یادگیری مبتنی بر مساله استفاده می‌شود. در این روش از دانشجویان سال بالاتر (آموزش‌دیده) به‌عنوان توتور بهره گرفته می‌شود.

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای اجرای روش یادگیری مبتنی بر مساله است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.   02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری