یادگیری مبتنی بر تیم

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت
يادگيری مبتنی بر تيم يك روش يادگيری است كه در آن دانشجویان در گروه‌های کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند و کاربرد اطلاعات را یاد می‌گیرند. امروزه به دليل پيچيدگي بيماري‌ها و چند علتی بودن آن و همچنين به دليل درخواست‌های مردم مبني بر دريافت خدمات باکیفیت و همه‌جانبه، ديگر يك پزشك قادر به انجام همه اين وظايف به‌تنهایی نيست و بايد با ساير اعضاي تيم درمان، در بيمارستان يا درمانگاه همكاري و مشورت كند. بنابراين هر پزشك بايد قادر باشد كه در تيم كار كند و مهارت‌های مربوط به كار كردن در تيم را ياد بگيرد. علاوه بر اين نتايج تحقيقات نشان داده است كه روش‌های تدريس سنتي مانند سخنراني قادر به ايجاد مهارت‌های  خاص مورد نياز پزشكان مانند مهارت تيمي، حل مساله، يادگيري خود راهبر[1] و اخلاق حرفه‌ای در دانشجويان پزشكي نيست. پس ما بايد از روش‌های تدريس مكمل در كنار روش‌هاي سنتي استفاده كنيم.

مراحل
روش يادگيری مبتنی بر تيم شامل چهار مرحله اصلی است. مطالعه و آمادگی قبلی دانشجو، ارزیابی آمادگی فردی شامل سؤالات چهارگزینه‌ای از محتوای موردمطالعه، ارزیابی آمادگی تیمی که در آن، همان سؤالات در تیم بحث و بررسی می‌شود و یک پاسخ صحیح تیمی در ابزار ارائه بازخورد فوری (IFAT) انتخاب می‌گردد. در مرحله آخر یا تکلیف تیمی، سناریوهای بالینی برای حل کردن مسائل واقعی در تیم موردبحث قرار می‌گیرد. ابزار‌ ارائه بازخورد فوری در مرحله ارزیابی آمادگی تیمی مورداستفاده قرار می‌گیرد (پارملی 2012).


میزان استفاده در دانشکده پزشکی
در دوره علوم پایه پزشکی در هر بلوک حداقل یکی از جلسات با روش یادگیری مبتنی بر تیم برگزار می‌شود. از این روش در آموزش دروس آناتومی، بیوشیمی و فیزیولوژی در دوره علوم پایه استفاده می‌شود.

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای اجرای روش یادگیری مبتنی بر تیم است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.  
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری

[1] منظور از يادگيری خود راهبر اين است كه هر فرد بتواند نيازهای يادگيری اش را خودش مشخص كند و آن را برطرف نمايد.