بازاندیشی و بازخورد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تعریف و اهمیت-
بازانديشي روشی براي يادگيري، رشد فردي و ارتقاي عملكرد حرفه‌اي است. در ساده‌ترین شکل یعنی فکر کردن در مورد یک موضوع، ازنظر لغوی به معنای نگاه رو به عقب و موردتوجه قرار دادن مجدد یک واقعه است اما در آموزش به "فرایند فکر کردن در مورد یک تجربه یادگیری، تحلیل و ارزیابی آن، باهدف یادگیری عمیق و تغییر در عملکرد" بازاندیشی گفته می‌شود (آرونسون 2012). اگر دانشجو بعد از هر نوع تجربه‌ی یادگیری (مطالعه کتاب، شرکت در سمینار، مشاهده فیلم، برخورد با بیمار و...) بر آن بازاندیشی نکند، بر اساس مدل یادگیری تجربی، یادگیری اتفاق نمی‌افتد. بنابراین یکی از مسئولیت‌های استاد، هدایت دانشجو به سمت بازاندیشی بر فرایند‌های یادگیری است.

مراحل


میزان استفاده در دانشکده پزشکی

در حال حاضر در بخشی از جلسات یادگیری مبتنی بر تیم، رشد فردی و تعهد حرفه‌ای از این روش استفاده می‌شود.

همکاری
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی آماده همکاری با اعضای محترم هیات علمی و سایر علاقه‌مندان برای ترویج استفاده از بازاندیشی است. در صورت تمایل به اجرا و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.   02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری