گذار از پیش بالین به بالین

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
گذار از دوره پیش بالینی مشخصا به عنوان تجربه ای پر استرس و اضطراب آور برای دانشجویان پزشکی است. بسیاری از دانشکده های پزشکی، دوره های بالینی محور را به کوریکولوم پیش بالینی خود افزوده اند تا آمادگی دانشجویان را برای شرایط و فضای بالینی افزایش دهند و از استرس و اضطراب همراه با گذار به دوره بالینی بکاهند. علیرغم این تغییرات، دانشجویان همچنان با مشکلاتی از درک نقش و مسئولیت های خود در دوره بالینی، نحوه استفاده دانش تئوریک خود در عمل، انجام پروسیجرها، استفاده از مهارت های ارتباطی و اصول رفتار حرفه ای در مواجهه با بیماران مواجهند. دوره کارآموزی شروع یک دوره تازه در زندگی یک دانشجوی پزشکی است. سوال مهم این است در پایان دوره کارآموزی دانشجوی پزشکی قرار است به کجا برسد؟ چه توانمندی هایی را باید کسب کند؟ پاسخ به این سوالات باید پیش از ورود به دوره کارآموزی داده شود. این دوره تلاشی است از سوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت کمک به دانشجویان جهت یافتن پاسخ به این سوالات و آماده سازی آنان برای ورود به دوره کارآموزی.

اهداف برنامه:
آشنایی با وظایف کارآموز در بخش های بالینی و ویژگی های آموزش بالینی
آشنایی با پرونده پزشکی
آشنایی با اصول نسخه نویسی
آشنایی با اصول رفتار حرفه ای
آشنایی با اصول محافظت از خود و بیمار
آشنایی با اصول استدلال بالینی

نحوه اجرا:
اولین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان با محیط بالین پزشکی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار می شود. در این دوره بعد از تبیین نقش یک کارآموز بالینی و رموز موفقیت در دوران کارآموزی، رازها و کلیدهای موفقیت در دوران کارآموزی ارائه می شود. در انتهای برنامه در خصوص آشنایی با نحوه ثبت اطلاعات در پرونده پزشکی و آشنایی با اصول نسخه نویسی، نکات لازم معرفی می شود. دومین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان با محیط بالین پزشکی برگزار می شود. در این برنامه بعد از شرح اصول مراقبت از خود و بیمار در محیط بالین، بحث اصول تفکر بالینی در مواجهه با بیمار در دوران کارآموزی ارائه می شود. آخرین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" مطالبی در مورد اصول اخلاق و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی بر بالین بیمار و نحوه دستیابی به توانمندی های دوره پزشکی عمومی در دوره کارآموزی ارائه می شود.