برنامه همراه بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
ایجاد این نگرش در دانشجویان که پزشکی را نه تنها به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک حرفه بپذیرند و اهمیت توانمندی­های مختلف در عملکرد حرفه­ای را متوجه شوند، بسیار ضروری و لازم است تا بدین ترتیب به فراگیرهای خود عمق بیشتری ببخشند و وظیفه خود را در فراگیری مداوم درک کنند. از این رو امروزه، در بسیاری از دانشکده­های پزشکی سراسر دنیا تلاش می­شود تا با حضور و مشارکت بیشتر دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در بالین، زمینه­ی لازم جهت رشد و ارتقاء توانمندی­های حرفه­ای آنان فراهم گردد. از جمله این برنامه­ها، همراهی دانشجویان پیش بالینی با پزشکان یا دانشجویان سال­های بالاتر در بالین می­باشد. هدف از اجرای این برنامه ایجاد یک محیط یادگیری فعال و مشارکتی است تا از طریق مشاهده فعالانه­ی عملکرد پزشکان/ دانشجویان سال­های بالاتر در بالین، دانشجویان مقطع علوم پایه بتوانند درک واقعی­تری از آنچه یک پزشک در آینده با آن مواجه خواهد شد پیدا نمایند. به همین منظور دانشگاه­ علوم پزشکی تهران نیز در راستای بازنگری برنامه درسی پزشکی عمومی 90، به منظور کمک به دانشجویان در درک نقش­ها و توانمندی­های حرفه­ای خود در بالین، امكان شركت در برنامه­ "همراه" بر گرفته از اهداف برنامه مشتمل بر "همراهي در بالين"، "مشاهده تأملی"، "راهنمايی از طريق ارائه بازخورد"، "الگوسازی حرفه‌ای” و ”هدايت يادگيری” را فراهم نموده است.

اهداف برنامه:
درک واقعیت ها و محدودیت های حرفه پزشکی
ایجاد دید جامع به پزشکی به عنوان یک حرفه
تقویت انگیزش برای یادگیری عمیق تر و کاربردی تر دروس علوم پایه
درک اهمیت توانمندی های مختلف مورد انتظار از یک پزشک( از قبیل تعهد حرفه ای، مهارت های ارتباطی، استدلال و ...)
آشنایی با محیط­های بالینی و اعضای تیم درمان


نحوه اجرا:
اين برنامه به صورت اختياری برای دانشجويان علوم پايه ارائه می­ گردد. دانشجوی ثبت نامی پس از مطالعه دستورالعمل ها و ضوابط حضور در برنامه و طبق هماهنگی های بعمل آمده به مدت يك روز در يكی از بخش های بالينی حاضر شده و به مشاهده  عملکرد دانشجوی بالينی می­ پردازند. در این برنامه به دانشجویان یک تکلیف برای تامل بر تجربه آموزشی و حضور در بالين داده می­ شود.