راهنمای یادگیری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
راهنمای یادگیری ابزاری مفید جهت هدایت دانشجو به سمت یادگیری است. دانشجو با استفاده از راهنمای یادگیری آگاه خواهد شد که در طول کلاس/دوره چه‌کارهایی باید انجام دهد، چه اهداف یادگیری دارد، باید به کجا برسد و با استفاده از چه منابعی می‌تواند یادگیری خود را بهتر کند.