معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
واحد توانمندسازی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با هدف توسعه کمی و کیفی و ارتقای توانمندی آموزشی اعضای هیات علمی برای ایفای نقش معلمی دانشگاه، نشر آموزش پزشکی و توسعه توانمندی دانشجویان در حیطه‌های تدریس و یادگیری ایجادشده است. در این راستا واحد توانمندسازی مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد.

شرح وظایف:  
تدوین برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی با توجه به برنامه جامع توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سند چشم‌انداز دوره پزشکی عمومی  
ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان
برگزاری و مدیریت کارگاه‌ها و سایر برنامه‌های توانمندسازی آموزشی
نشر آموزش پزشکی از طریق تهیه و تولید فیلم‌های کوتاه آموزشی و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
ارتقای توانمندی دانشجویان در تدریس همتایان و ایفای نقش به‌عنوان مدرس (دوره دانشجو به‌عنوان مدرس)
همکاری و ارائه مشاوره به دفاتر توسعه بیمارستان‌ها و سایر دانشکده‌ها برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی
ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه توانمندسازی آموزشی