مسئول واحد

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نام و نام خانوادگی: دکتر نرگس صالح
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی
رزومه کاری : بعد از فراغت از تحصیل در رشته پزشکی و گذراندن طرح در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران، به استخدام دانشگاه درآمدم و از سال 1385 تاکنون به عنوان کارشناس در دفتر توسعه مشغول به فعالیت هستم. در فعالیت های مختلف دفتر اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مهارت های ارتباطی، دانش پژوهی آموزشی و آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، آیین نامه ارزشیابی اعضای هیات علمی مشارکت داشته و در راستای بازنگری پزشکی 90 ، در تدوین سند توانمندی دانش آموختگان و نیز به عنوان عضو کمیته کارآموزی و کارورزی در تدوین کوریکولوم دوره های مذکور و پیشبرد آن در بخش ها و گروه های آموزشی فعالیت کردم. تدریس واحد مهارت های ارتباطی به دانشجویان پزشکی و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و تدریس معاینات بالینی در مرکز مهارت های بالینی به دانشجویان پزشکی از جمله سوابق آموزشی اینجانب می باشد.
در حال حاضر به عنوان معاون مدیر دفتر توسعه و مسوول واحد آموزش بالینی در دفتر مشغول به فعالیت هستم.
 تلفن:    88973670-021 داخلی 105
 پست الکترونیک: narsis1358.ns@gmail.com
Narsis_saleh@yahoo.com
 آدرس: تهران – بلوار کشاورز- خیابان 16 آذر- خیابان پورسینا- ضلع شمالی دانشگاه تهران- ساختمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه دوم دفتر توسعه آموزش اتاق 306مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه دوم، اتاق ۳۰۴

​کارشناس واحد: سرکار خانم نرگس خاتون عزیزیان
تلفن: 88973670-021 داخلی 101